ΕΡΜΑΚΙΑ
ID 403004501
Related Station ΕΡΜΑΚΙΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/09/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000529 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403004501
400000528 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403004501