ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ
ID 403004403
Related Station ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/10/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000525 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403004403
400000524 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403004403