ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ
ID 403004401
Related Station ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1995/02/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006889 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ/k 403004401
400000037 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403004401