ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
ID 403004301
Related Station ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1978/10/01
End Date 1995/09/30
Timeseries