ΑΕΤΟΣ
ID 403004210
Related Station ΑΕΤΟΣ
Name
Type ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000520 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403004210
400000519 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403004210