ΑΕΤΟΣ
ID 403004207
Related Station ΑΕΤΟΣ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1996/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000514 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403004207