ΑΕΤΟΣ
ID 403004205
Related Station ΑΕΤΟΣ
Name
Type ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000521 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403004205
400000522 ΕΞΑΤΜΙΣΗ (ΠΑΡΟΥΣΑ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403004205