ΑΡΝΙΣΣΑ ΝΟ1
ID 403004102
Related Station ΑΡΝΙΣΣΑ ΝΟ1
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/11/01
End Date 1985/12/31
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000508 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403004102