ΑΓ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ID 403003702
Related Station ΑΓ.ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000499 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403003702
400000498 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403003702