ΑΓΡΑΣ(ΕΡΓΟΣΤ.)
ID 403002911
Related Station ΑΓΡΑΣ(ΕΡΓΟΣΤ.)
Name
Type ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΑ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400003250 ΕΙΣΡΟΗ ΣΕ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Μηνιαία - 0 year(s) unknown 403002911