ΑΓΡΑΣ(ΕΡΓΟΣΤ.)
ID 403002910
Related Station ΑΓΡΑΣ(ΕΡΓΟΣΤ.)
Name
Type ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000453 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ (ΥΓΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403002910
400000452 ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ (ΞΗΡΟ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403002910
400000449 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΥΓΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403002910
400000448 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΞΗΡΟΥ) Ημερήσια - 1 day(s) °C 403002910