ΑΓΡΑΣ(ΕΡΓΟΣΤ.)
ID 403002904
Related Station ΑΓΡΑΣ(ΕΡΓΟΣΤ.)
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000442 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403002904