ΑΓΡΑΣ(ΕΡΓΟΣΤ.)
ID 403002901
Related Station ΑΓΡΑΣ(ΕΡΓΟΣΤ.)
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1957/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000024 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ωριαία - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403002901