ΜΕΤΑΞΑΣ
ID 403002301
Related Station ΜΕΤΑΞΑΣ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1965/01/01
End Date 1994/01/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000412 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403002301
400000411 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403002301