ΑΙΑΝΗ
ID 403002203
Related Station ΑΙΑΝΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date 1994/01/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000406 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403002203