ΑΙΑΝΗ
ID 403002202
Related Station ΑΙΑΝΗ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date 1994/01/01
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000019 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403002202