ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
ID 403001304
Related Station ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/ Restored
Manufacturer
Model
Start Date 1964/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000379 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403001304
400000378 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403001304