ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
ID 403001301
Related Station ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1964/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400006899 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 15λεπτη - 0 day(s) mm ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΔΕΗ/ΤΥΔ 403001301
400000013 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 30λεπτη - 0 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 403001301