ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ
ID 403000901
Related Station ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000363 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403000901
400000362 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403000901