ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ
ID 403000401
Related Station ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1962/01/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
400000339 ΧΙΟΝΙ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΥΨΟΣ) Ημερήσια - 1 day(s) mm 403000401
400000338 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 403000401