ΧΕΙΜ. ΜΑΛΒΗ - ΒΟΥΛΓΚΕΡΙ
ID 350099301
Related Station ΧΕΙΜ. ΜΑΛΒΗ - ΒΟΥΛΓΚΕΡΙ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1969/01/01
End Date 1983/01/01
Timeseries