ΚΑΤΑΝΤΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ID 350098001
Related Station ΚΑΤΑΝΤΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries