ΠΗΓΗ ΧΟΚΛΑΚΙΕΣ
ID 350097001
Related Station ΠΗΓΗ ΧΟΚΛΑΚΙΕΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/01/01
End Date
Timeseries