ΠΗΓΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑΝΑ
ID 350096701
Related Station ΠΗΓΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑΝΑ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date
Timeseries