ΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΑΡΙ
ID 350096601
Related Station ΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΑΡΙ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date
Timeseries