ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ
ID 350095201
Related Station ΠΗΓΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1968/01/01
End Date
Timeseries