ΠΗΓΗ ΚΟΝΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ID 350094201
Related Station ΠΗΓΗ ΚΟΝΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date
Timeseries