ΠΗΓΗ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ
ID 350093801
Related Station ΠΗΓΗ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1972/01/01
End Date
Timeseries