ΠΗΓΗ ΣΠΗΛΙ
ID 350093701
Related Station ΠΗΓΗ ΣΠΗΛΙ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/01/01
End Date
Timeseries