ΠΗΓΗ ΝΙΚΟΛΙΑΝΑ
ID 350092101
Related Station ΠΗΓΗ ΝΙΚΟΛΙΑΝΑ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date
Timeseries