ΧΕΙΜ. ΓΟΦΥΡΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ
ID 350091903
Related Station ΧΕΙΜ. ΓΟΦΥΡΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΙΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/01/01
End Date
Timeseries