ΠΗΓΗ ΒΡΥΣΕΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ
ID 350091701
Related Station ΠΗΓΗ ΒΡΥΣΕΣ - ΡΕΘΥΜΝΟ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1970/01/01
End Date 1973/01/01
Timeseries