ΧΕΙΜ. ΑΝΑΠΟΔΑΡΗΣ - ΔΕΜΑΤΙ
ID 350089802
Related Station ΧΕΙΜ. ΑΝΑΠΟΔΑΡΗΣ - ΔΕΜΑΤΙ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1966/01/01
End Date
Timeseries