ΧΕΙΜ. ΑΜΟΡΥΤΑΣ ΓΕΦ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΙΚΛΕΡΟΣ
ID 350085101
Related Station ΧΕΙΜ. ΑΜΟΡΥΤΑΣ ΓΕΦ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ-ΣΤΕΝΙΚΛΕΡΟΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1979/01/01
End Date 1989/01/01
Timeseries