ΧΕΙΜ. ΧΑΡΑΔΡΟΣ - ΟΔ. ΜΑΛΤΑΣ-ΑΝΔΑΝΙΟΥ
ID 350084202
Related Station ΧΕΙΜ. ΧΑΡΑΔΡΟΣ - ΟΔ. ΜΑΛΤΑΣ-ΑΝΔΑΝΙΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1979/01/01
End Date 1989/01/01
Timeseries