ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΩ ΜΕΛΠΕΙΑΣ
ID 350083601
Related Station ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΩ ΜΕΛΠΕΙΑΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/01/01
End Date 1984/01/01
Timeseries