ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΥΓΚΙ
ID 350083401
Related Station ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΠΟΥΓΚΙ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1981/01/01
End Date 1981/12/31
Timeseries