ΧΕΙΜ ΑΜΟΡΙΤΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑ-ΣΤΕΝΙΚΙΛΑΡΟΣ
ID 350083301
Related Station ΧΕΙΜ ΑΜΟΡΙΤΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑ-ΣΤΕΝΙΚΙΛΑΡΟΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1980/01/01
End Date 1984/01/01
Timeseries