ΠΗΓΗ ΜΑΤΙ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
ID 350083001
Related Station ΠΗΓΗ ΜΑΤΙ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1980/01/01
End Date 1984/01/01
Timeseries