ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ID 350081301
Related Station ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1961/01/01
End Date 1983/01/01
Timeseries