ΧΕΙΜ. ΧΑΡΑΔΡΟΣ - Β' ΓΕΦ. ΑΝΔΑΝΕΙΑΣ
ID 350080301
Related Station ΧΕΙΜ. ΧΑΡΑΔΡΟΣ - Β' ΓΕΦ. ΑΝΔΑΝΕΙΑΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1980/01/01
End Date 1983/01/01
Timeseries