ΧΕΙΜ. ΑΛΑΦΙΝΑ - ΣΕΛΛΑ
ID 350079901
Related Station ΧΕΙΜ. ΑΛΑΦΙΝΑ - ΣΕΛΛΑ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/01/01
End Date 1985/01/01
Timeseries