ΧΕΙΜ. ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟ ΡΕΜΑ
ID 350077901
Related Station ΧΕΙΜ. ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟ ΡΕΜΑ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1964/01/01
End Date 1967/01/01
Timeseries