ΧΕΙΜ. ΞΗΡΟΛΑΓΚΑΔΟ - ΙΚΛΑΙΝΑ
ID 350075601
Related Station ΧΕΙΜ. ΞΗΡΟΛΑΓΚΑΔΟ - ΙΚΛΑΙΝΑ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1982/01/01
End Date
Timeseries