ΠΗΓΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΜΑΤΙ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ
ID 350074301
Related Station ΠΗΓΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΜΑΤΙ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1983/01/01
End Date 1985/01/01
Timeseries