ΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ
ID 350073801
Related Station ΠΗΓΗ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1982/01/01
End Date 1985/01/01
Timeseries