ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ID 350073601
Related Station ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1967/01/01
End Date 1968/01/01
Timeseries