ΓΥΘΕΙΟ - ΣΚΑΛΑ
ID 350073102
Related Station ΓΥΘΕΙΟ - ΣΚΑΛΑ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date 1976/01/01
Timeseries