ΑΝΑΒΑΛΟΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
ID 350072602
Related Station ΑΝΑΒΑΛΟΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1971/01/01
End Date 1972/01/01
Timeseries