ΕΥΡΩΤΑΣ - ΠΗΓΗ ΣΕΛΑΣΙΑΣ
ID 350071103
Related Station ΕΥΡΩΤΑΣ - ΠΗΓΗ ΣΕΛΑΣΙΑΣ
Name
Type ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1963/01/01
End Date 1983/01/01
Timeseries